Residčncia Geriŕtrica Roma
Descripció de la residčncia Missió Serveis que oferim Un dia a la residčncia Horaris i tarifes Com arribar a la residčncia Consultes i dubtes
 

 

Missió

Des de l’any 1986 la nostra raó d’ésser com a centre geriàtric assistit, és l’exigència i el compromís en l’atenció a la gent gran, i especialment a aquells que es troben en una situació de dependència. Aquesta missió de l’empresa va associada a uns valors que són essencials de la nostra organització:

A) Donem un tracte personalitzat, segons les característiques de personalitat i la història de vida de cada resident i segons la seva necessitat de suport.

B) Oferim un servei proper al resident, humà, que minimitzi el “xoc” institucional que té tota persona gran al ingressar; oferint un hàbitat segur, accessible i adaptat amb un ambient confortable.

C) Fem un servei integral; l’atenció contempla la seva realitat biopsicosocial; millora de la qualitat de vida, el benestar subjectiu, afavorint l’autoestima, el desenvolupament personal i la integració socioambiental.

D) Estimulem la participació en la mesura de les seves possibilitats; proporcionem un ambient de convivència entre els residents i amb l’entorn comunitari, tot respectant la intimitat i privacitat individuals.

Ho fem intentant la satisfacció dels nostres clients i complint les disposicions legals i reglamentaries. La nostra exigència i compromís estan orientats a la millora contínua i a la eficàcia de la gestió de qualitat.

 

 
Residčncia Geriŕtrica Roma

Fes clic aquí per tornar a triar idioma.